Veidekke kjøper Nycoveien 2 i Oslo

Veidekke har inngått avtale med GE Healthcare AS om kjøp av Nycoveien 2 i Oslo. Planen er å omregulere tomten til boligformål.

Nycoveien 2 ligger i Nydalen i Oslo og består av et tomteområde på ca. 8 500 m2 bebygd med næringsarealer. Bygget benyttes i dag hovedsakelig til hovedkontor, FoU og produksjonsvirksomhet for GE Healthcare AS som vil konsolidere dette i annen bygningsmasse. 50 % av eiendommen er utleid frem til 01.10.2016, med mulighet for forlengelse. Veidekke vurderer potensialet for utvikling av eiendommen til å være størst ved konvertering til boligformål. Arbeidet med dette startes umiddelbart.

Overtagelse er den 15. desember 2014.

«Denne eiendommen har et stort utviklingspotensial i et attraktivt område og er et godt tilskudd til Veidekkes boligportefølje i Osloområdet. Vi setter nå i gang arbeidet med videreutvikling av tomten til boligformål og ser for oss å gjennomføre dette som et egenregiprosjekt sammen med Veidekke Entreprenør», sier administrerende direktør i Veidekke Eiendom, Emil Paaske.

For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør i Veidekke Eiendom, Emil Paaske, tlf +47 958 19 170, emil.paaske@veidekke.no
Finansdirektør, Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12