Veidekke kjøper ProsjekteringsPartner

Veidekke Entreprenør har inngått avtale om kjøp av alle aksjene i ProsjekteringsPartner AS i Oslo. ProsjekteringsPartner har seks ansatte ingeniør og sivilingeniører, alle med solid bakgrunn fra entreprenørbransjen og med spisskompetanse innen prosjekt- og byggeledelse.

- Vi er svært tilfredse med å få på plass dette kjøpet. ProsjekteringsPartner skal bestå som egen enhet, men vil tilføre oss økt kapasitet og kunnskap som vi igjen kan tilby våre kunder, spesielt i utviklingsfasen av prosjekter, sier Hans Olav Sørlie, distriktsleder i Veidekke Entreprenør Oslo.

- ProsjekteringsPartner har hatt en god utvikling fra starten i 2007. For å kunne utvikle bedriften videre ønsket vi å finne en langsiktig eier med felles bedriftskultur, arbeidsform og markedsforståelse, og det har vi funnet i Veidekke, forteller Richard Kruse, daglig leder i ProsjekteringsPartner.

- Veidekke omsetter i år for over halvannen milliard kroner i byggmarkedet i Oslo, og har ambisjoner om videre vekst i årene framover. Forhandlede totalentrepriser er det viktigste markedsområdet, og utgjør i dag 70-80 % av samlet oppdragsmengde. Oppkjøpet av ProsjekteringsPartner er en viktig strategisk satsning som vil styrke oss ytterligere i vårt marked, avslutter Sørlie.

For mer informasjon kontakt:
Hans Olav Sørlie, distriktsleder i Veidekke Entreprenør Oslo, tlf 917 44 923, hans-olav.sorlie@veidekke.no
Richard Kruse, daglig leder i ProsjekteringsPartner, tlf 957 77 435, richard@prosjekteringspartner.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Sorlie til venstre og Kruse pdf