Veidekke kjøper Skedsmo Pukkverk AS

Veidekke Industri kjøper samtlige aksjer i selskapet Skedsmo Pukkverk AS. - Med kjøpet styrker vi vår pukkvirksomhet sentralt på Østlandet og sikrer oss en langsiktig, god posisjon i et markedsområde der vi forventer høy aktivitet de kommende årene. Vi ser også gode muligheter for samspill med Veidekkes øvrige virksomheter i regionen, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr i Veidekke.

Skedsmo Pukkverk har en årlig omsetning på MNOK 35 og har ni ansatte. Selskapet produserer og selger pukk til bygg- og anleggsmarkedet på Romerike, nord for Oslo. Selskapet er selv grunneier for eiendommen der pukkverket drives og har langsiktige gjenstående uttaksmuligheter av pukk. Selskapet ble etablert i 1960 og har til nå vært eid av familien Utsigt.

Veidekkes pukkverksvirksomhet inngår i Veidekke Industri og har 30 produksjonssteder i Norge med hovedtyngde på Østlandet. Virksomheten består av produksjon og salg av pukk og grus supplert av mottak av anleggsmasser. Den er basert på langsiktige uttaksavtaler, men ved noen verk er Veidekke selv grunneier. Disse søkes videreutviklet til bolig- eller næringseiendom ved endt produksjonstid. Samlet hadde pukkverksvirksomheten i 2012 en omsetning på MNOK 391, resultat før skatt MNOK 33 og resultatmargin 8,4 %.

Avtalen om overtakelse er inngått med forbehold om Konkurransetilsynets godkjennelse, og vil bli gjennomført så snart den foreligger.

For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 907 59 058
Adm. direktør i Veidekke Industri Øyvind Moen, tlf. 932 01 419 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12