Veidekke kjøper svensk entreprenør

Veidekke styrker sin markedsposisjon og konkurransekraft i Sverige ved å kjøpe den Stockholmsbaserte entreprenøren Arcona AB med 180 ansatte og 1 milliard SEK i omsetning. I kjøpet inngår også majoritets­eierandeler i selskapene Exengo Installationskonsult og BSK Arkitekter.

Veidekke og Arcona har inngått en intensjonsavtale som innebærer at Veidekke overtar alle aksjene i Arcona innen årsskiftet. Kjøpesummen er avtalt til om lag 150 NMOK. For Veidekkes del markerer kjøpet et skritt på veien i forhold til målet om å vokse i Sverige, og da spesielt i Stockholmsregionen.

- Vi er veldig glade for å få Arcona med på laget. De to selskapenes kundeporte­følje utfyller hverandre, og gjennom oppkjøpet øker vi vårt markedspotensial og styrker våre muligheter i konkurransen om større prosjekter, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Arcona har sin hovedvirksomhet innen næringsbygg og boligutvikling (Arcona Consept). De benytter lean construction i sitt arbeid, noe som kompletterer Veidekkes satsing på involverende prosesser. - Med dette oppkjøpet får vi også tilgang til spisskompetanse innen arkitekttjenester og tekniske installasjoner gjennom BSK Arkitekter og Exengo Installationskonsult, noe som styrker konsernets samlede utviklingspotensial, avslutter Giske.

Arcona, BSK Arkitekter og Exengo Installationskonsult kommer til å fortsette å operere som selvstendige enheter under nåværende varemerker, men organisatorisk blir de datterselskaper av Veidekke Entreprenad.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
Konserndirektør Per-Ingemar Persson, tlf +46 70 514 42 40, per-ingemar.persson@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 21 05 77 47/ 913 11 000, grete.nykkelmo@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Fakta Arcona pdf