Veidekke kjøpte M. Kristiseter AS

Veidekke har signert avtale om å overta alle aksjene i Entreprenør M. Kristiseter AS.

I slutten av september sendte selskapene ut en pressemelding om at Veidekke skulle overta Kristiseter. Ved å kombinere Veidekkes kompetanse på prosjektutvikling og totalentrepriser med Kristiseters solide gjennomføringsressurser og lokale markedsposisjon, blir Veidekke en komplett samarbeidspartner for kunder på Nord-vestlandet. Veidekke har nå avsluttet due diligence prosessen og ingen vesentlige forhold ble avdekket.

Kjøpet vil ha regnskapsmessig virkning fra 1. desember 2010.

Entreprenør M. Kristiseter AS er en av de største entreprenørene i Møre og Romsdal. I 2009 var omsetning på 200 MNOK og resultatet før skatt var 15,6 MNOK. Selskapet har 80 ansatte, hovedkontor på Åndalsnes og avdelingskontor i Ålesund.

For mer informasjon kontakt:
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf 21 05 77 22 / 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12