Veidekke med byggeoppdrag for 106 millioner kroner i Follo

Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag å bygge nye boliger i Follo-regionen for til sammen 106 millioner kroner eksklusive mva.

Kornmoenga, Tårnåsen
For Hansa Selvaag Kornmoenga AS skal Veidekke bygge tre boligblokker på Kolbotn i Oppegård kommune. Blokkene skal oppføres i Kornmoveien på Tårnåsen, på tomta der Sætre Kjeksfabrikk tidligere lå. Prosjektet, Kornmoenga, består av tre boligblokker med totalt 51 leiligheter i størrelse fra 45 til 95 kvadratmeter.

Kontraktssummen er på 67 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Byggearbeidene starter i april, og blokkene skal være ferdig til innflytting i juni 2012.

Dyrløkkeveien 6, Drøbak
For O.H. Slåke Invest AS skal Veidekke bygge boliger i Dyrløkkeveien 6 i Drøbak. Der skal det bygges to boligblokker med til sammen 24 leiligheter i størrelse fra 65 til 134 kvadratmeter.

Kontraktssummen er på 39 mill. kroner eksklusive merverdiavgift. Byggearbeidene starter medio 2011 og skal ferdigstilles i november 2012.

For nærmere opplysninger vennligst kontakt:
Distriktsleder Per-Inge Heen, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 64 97 47 00

Kornmoenga:
Prosjektleder Jan Arve Rudshaug, Veidekke Entreprenør AS, mobil 995 13 252
Byggherre, Selvaag Bolig AS: Ole Johnny Bråten, mobil 911 60 351

Dyrløkkeveien 6
Prosjektleder Jan-Egil Arnesen, Veidekke Entreprenør AS, mobil 911 99 455
Byggherre O.H. Slåke AS v/Richard Slåke, mobil 951 10 130

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Dyrlokkeveien pdf