header

Veidekke med godt boligsalg og styrket ordrereserve

Veidekkes omsetning øker med drøye 12 % i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Resultatene preges av fremgang innen eiendomsutvikling, men også av økt marginpress for entreprenør­virksomheten.

 

- På tross av en hard vinter og asfaltvirksomhet i vinterdvale ble resultatene bra. Positive markedsutsikter, styrket ordrereserve og en solid finansiell stilling er meget motiverende for veien videre, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. 

Veidekkes omsetning i første kvartal var 3 538 MNOK (3 148 MNOK i 2010). Resultatet før skatt ble -69 MNOK (-14 MNOK). Resultatet pr. aksje ble kr -0,40 (kr -0,10). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på 12,9 mrd. NOK (12,0 mrd. NOK) *.

Entreprenørvirksomheten
Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet har gitt økende ordrereserve for Veidekke. Marginene er imidlertid presset i og med at det nå produseres på kontrakter inngått mot slutten av 2009 og 2010, da markedet var preget av overkapasitet og sterkt marginpress. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i første kvartal 3 056 MNOK (2 787 MNOK) og resultatet 46 MNOK (139 MNOK). Omsetningen i den svenske virksomheten viste en vekst på nær 50 %, mens den var stabil i Norge og Danmark.

Eiendomsutvikling
Boligmarkedet har fortsatt den gode utviklingen fra 2010, og for Veidekke har dette gitt en markant aktivitetsøkning og resultatforbedring. Antall boliger i produksjon ved kvartalets utgang var 976 (434), og i alt solgte Veidekke Eiendom 210 boliger i første kvartal (107). Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i første kvartal endte på 377 MNOK (134 MNOK) og resultatet endte på 45 MNOK (-11 MNOK). Resultatet bedret seg betydelig både i den norske og den svenske virksomheten.

 

Industri
For industrivirksomheten er årets tre første måneder et utgiftskvartal med sesongmessig lav aktivitet. Innen veivedlikehold er resultatene fortsatt svake, men tre kontrakter er vunnet i årets anbuds­runde til tilfredsstillende priser. Det var noe høyere aktivitet innen pukk og grus samt innen gjenvinningsvirksomheten. Samlet omsetning i Veidekke Industris første kvartal ble 311 MNOK (252 MNOK), og resultatet ble -141 MNOK (-127 MNOK).

 

 HMS
Sykefraværet for alle ansatte i første kvartal i Norge var 5,5 % (5,6 %), mens det i Sverige var 3,1 % (3,1 %) og i Danmark 1,9 % (2,5 %). H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeids­timer) endte på 4,8 (5,8) i første kvartal.

Det vises også til styrets rapport for første kvartal 2011 som er vedlagt denne pressemelding.

Rapport 1. kvartal 2011

 

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no

Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 90 75 90 58,
jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

  

 

*Tallene er hentet fra segmentregnskapet

 

   

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2011 pdf