Veidekke med kraftkontrakt i sør

Otra Kraft DA har i dag skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om bygging av nye overføringstunneler til Brokke kraftverk i Setesdal. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på kr 168,8 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget Veidekke har fått består for det meste av sprengnings og av betongarbeider. Det skal bygges en ny overføringstunnel for vann på nesten 8 kilometer med et tverrsnitt på 14 kvadratmeter. I tillegg skal Veidekke bygge to tradisjonelle bekkeinntak og nytt inntak fra Lisle Myklevatn.

Brokke sør ligger i Valle kommune i Aust Agder fylke. Arbeidet starter opp i disse dager, og skal være avsluttet i mai 2014.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Tor Harald Haugen i Veidekke, tlf 95 21 82 33, tor-harald.haugen@veidekke.no
Prosjektleder Harald Kjetil Glendrange i Otra Kraft, tlf 95 74 42 54, harald.kjetil.glendrange@ae.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12