Veidekke med mulig storkontrakt

Åsane Storsenter DA har med forbehold om styregodkjennelser i eierselskapene Nordea og Steen & Strøm, inngått avtale med Veidekke Entreprenør AS om å bygge om og utvide Åsane Storsenter nord for Bergen. Dersom oppdraget blir realisert, vil det ha en verdi for Veidekke på 1,6 mrd. NOK ekskl. mva. Byggetiden er fra våren 2013 til høsten 2017. De avgjørende styremøtene skal avholdes innen midten av desember 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12