Veidekke: Meldepliktig handel

Arve Fludal, styremedlem og primærinnsider i Veidekke ASA, har i dag solgt 1 600 aksjer i Veidekke ASA til kurs 96 kroner per aksje. Etter salget har Arve Fludal en beholdning på 1 699 aksjer i Veidekke.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg på www.newsweb.no

Ref.: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Tittel Filtype
KRT-1500 Arve Fludal pdf