Veidekke: Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte

Styret i Veidekke ASA har den 7. februar 2024 besluttet å foreslå for generalforsamlingen 7. mai 2024 å utbetale et utbytte på kroner 7,90 per aksje for regnskapsåret 2023.

Utbyttebeløp: 7,90 pr aksje

Annonsert valuta: Norske kroner

Siste dag inklusive: 7. mai 2024

Ex-dato: 8. mai 2024

Record date (eierregisterdato): 10. mai 2024

Betalingsdato: 22. mai 2024

Vedtaksdato: 7. mai 2024

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, telefon +47 907 59 058

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.