Veidekke: Ny usikkerhet i et ellers sterkt skandinavisk entreprenørmarked

Veksten i de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene har fortsatt og bekrefter så langt de positive prognosene fra høsten 2021. Men krigen i Ukraina har ført til at det knyttes betydelig større usikkerhet til utviklingen i entreprenørmarkedene fremover.

Med rekordhøy ordreinngang i bransjen mot slutten av fjoråret, spesielt i Sverige, var aktiviteten på vei opp igjen ved årskiftet 2021/2022.

– Etter igangsetting av mange prosjekter i fjor, venter Veidekke at produksjonen av bygg og anlegg vil ligge på et høyt nivå i 2022. Vi forventer vekst i segmentene bygg i Sverige og samferdsel i Norge, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for forretningsutvikling og analyse i Veidekke ASA.

Veksten i bransjens produksjonsverdi i senere tid kan delvis tilskrives høy inflasjon i byggekostnadene. Kostnadsveksten var likevel ikke høyere enn at den ble kompensert av vekst i salgsprisene i mange markedssegmenter. For eksempel økte både gjennomsnittlige byggekostnader og nyboligpriser for leiligheter i Norge med ca. 6 prosent gjennom 2021.   

Invasjonen av Ukraina setter både europeiske markeder og globale råvaremarkeder under ytterligere press. Dette kommer på toppen av allerede høy belastning på enkelte verdikjeder som følge av covid-19-pandemien. Prisøkninger på innsatsfaktorer som allerede er gjennomført, eller som er annonsert per 30. mars, tilsier 5–10 % økning i byggekostnadsindeksene fra desember 2021 til desember 2022, men her er utfallsrommet stort, gitt situasjonen.

Det nærmeste året er det grunn til å vente noe dempet etterspørsel etter nye prosjekter i byggsektoren, særlig sammenliknet med de sterke tallene i Sverige og Norge på slutten av 2021. Endringen kommer både som følge av den nye geopolitiske usikkerheten og av forventninger om at rentene vil øke og at byggekostnadene vil stige ytterligere.

Prognosene for både etterspørsel etter nye prosjekter og for prisnivåer er denne gangen forbundet med betydelig mer usikkerhet enn vanlig, og eventuell eskalering eller reduksjon av konfliktnivået i Europa kan lede til andre scenarier enn de som er lagt til grunn i Veidekkes prognoser. 

Veidekkes markedsrapport presenteres torsdag 31. mars kl. 08.30. Fremleggelsen kan følges via webcast fra www.veidekke.com.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kristoffer Eide Hoen, direktør for forretningsutvikling og analyse i Veidekke ASA, +47 976 75 434, Kristoffer.Eide.Hoen@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon markedsoppdatering våren 2022 pdf