Veidekke og Selvaag kjøper Sinsenveien 45-49 i Oslo

Veidekke og Selvaag Bolig har inngått avtale om kjøp av Sinsenveien 45-49 i Oslo. Planen er å omregulere tomten til boligformål.

Sinsenveien 45-49 ligger på Løren i Oslo og består av et tomteområde på ca. 17 000 m2 bebygd med kontorbygg. Byggene er i dag delvis utleid og har vært eid av et syndikat med 14 eiere. Omregulering til boligformål er allerede igangsatt. Forventet overtagelse er i løpet av første kvartal 2015.

«Denne eiendommen har et stort utviklingspotensial i et attraktivt område og er et godt tilskudd til Veidekkes boligportefølje i Osloområdet. Vi er også glade for å kunne utvikle prosjektet i et 50-50 samarbeid med Selvaag Bolig som også har en betydelig posisjon når det gjelder utvikling av Løren-området. Vi setter nå i gang arbeidet med videreutvikling av tomten til boligformål med 350-400 enheter, sier administrerende direktør i Veidekke Eiendom, Emil Paaske».

For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør i Eiendom Emil Paaske, tlf +47 958 19 170,Emil.Paaske@veidekke.no
Direktør for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12