Veidekke oppgraderer Svartevannsdammen

Sira-Kvina Kraftselskap har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om å oppgradere sin største demning, Svartevannsdammen, på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder fylker. Kontrakten er verdt ca 100 millioner kroner ekskl. mva.

Dam Svartevatn skal oppgraderes slik at den tilfredsstiller nye skjerpede forskriftskrav. Oppgraderingen består i hovedtrekk av å forsterke nedstrøms skråning med nye 0,5 millioner m3 stein, samt å heve damkronen et par meter. I tillegg skal eksisterende mindre konstruksjoner ombygges. I høst før snøen kommer vil drift i steinbruddet ha hovedprioritet. Innbyggingen i dammen starter til våren og vil pågå i 3 sesonger.

Arbeidet har startet opp, og er planlagt avsluttet i løpet av 2014.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Halvard Leren, Veidekke Entreprenør AS, tlf 93 40 86 30, halvard.leren@veidekke.no  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Sira-Kvina pdf