Veidekke: Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 2 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 28. mai 2024 innløst totalt 1 500 opsjoner til en innløsningspris på NOK 35,15.

Totalt 1 deltaker i selskapets opsjonsprogram har 28. mai 2024 innløst totalt 2 000 opsjoner til en innløsningspris på NOK 39,46.

Totalt 5 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 28. mai 2024 innløst totalt 9 000 opsjoner til en innløsningspris på NOK 99,36.
 

De ansatte kjøper totalt 12 500 aksjer, og aksjene overføres juni/juli.
Aksjer kjøpt i programmet har en salgsrestriksjon på ett år etter innløsningsdato.

5 500 opsjoner er innløst av selskapets primærinnsidere.

Følgende primærinnsider har innløst opsjoner:

Arve Fludal har innløst 1 000 opsjoner og kjøpt 1 000 aksjer til NOK 35,15 per aksje.

Hans Olav Sørlie har innløst 500 opsjoner og kjøpt 500 aksjer til NOK 35,15 per aksje.

Kristina Andreasson har innløst 2 000 opsjoner og kjøpt 2 000 aksjer til NOK 99,36 per aksje.

Øivind Larsen har innløst 2 000 opsjoner og kjøpt 2 000 aksjer til NOK 99,36 per aksje.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058,
jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 og underlagt opplysningskrav i henhold til EUs markedsmisbruksforordning.

Tittel Filtype
Primærinnsidere aksjekjøp mai 2024 pdf