Veidekke: Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 29. mai 2024 vedrørende opsjonsinnløsning.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht. EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Tittel Filtype
KRT 1500 Primary insider notifications share options pdf