header

Veidekke: Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 31 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 19. mai 2023 innløst totalt 19 050 opsjoner til en innløsningspris på NOK 43,05.
Totalt 190 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 19. mai 2023 innløst totalt 170 895 opsjoner til en innløsningspris på NOK 47,36.

De ansatte kjøper totalt 189 945 aksjer, og aksjene overføres juni/juli.

1 500 opsjoner er innløst av selskapets primærinnsidere.

Følgende primærinnsider har innløst opsjoner:
Anne Thorbjørnsen har innløst 500 opsjoner og kjøpt 500 aksjer til NOK 47,36 per aksje.
Jørgen Wiese Porsmyr har innløst 1 000 opsjoner og kjøpt 1 000 aksjer til NOK 43,05 per aksje.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058,
jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Primærinnsideres opsjonsinnløsning mai 2023 pdf