Veidekke: Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 22. mai 2023 vedrørende opsjonsinnløsning.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht. EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Tittel Filtype
KRT-1500 Anne Thorbjørnsen pdf
KRT-1500 Jørgen Wiese Porsmyr pdf