Veidekke: Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 6 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 17. november 2023 innløst totalt 2 200 opsjoner til en innløsningspris på NOK 43,05.
Totalt 34 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 17. november 2023 innløst totalt 25 840 opsjoner til en innløsningspris på NOK 47,36.

De ansatte kjøper totalt 28 040 aksjer, og aksjene overføres i løpet av desember 2023.
Aksjer kjøpt i programmet har en salgsrestriksjon på ett år etter innløsningsdato.
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.