Veidekke posisjonert for vekst

Veidekkes oppnådde et resultat på 170 MNOK og en omsetning på 4,4 mrd NOK for årets fjerde kvartal. For hele 2010 ble resultatet 590 MNOK og omsetningen 16,3 mrd NOK.
"5 % økt årsomsetning og 13 % høyere årsresultat gir oss sammen med tredoblet bolig­produksjon grunn til optimisme fremover", sier konsernsjef Terje R. Venold.

Veidekkes omsetning i 2010 var 16 296 MNOK (15 558 MNOK i 2009). Resultatet før skatt ble 590 MNOK (523 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr 2,60 (kr 3,00), og styret foreslår et utbytte på kr 2,50 pr aksje (kr 2,50 også i 2009). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var ved årsskiftet 12,2 mrd. NOK (12,3 mrd. NOK). 

- Vi driver en sterk og god virksomhet, og har håndtert nedgangskonjunkturene godt. Vår gode finansielle stilling og ordrereserve gjør at vi er godt posisjonert og rustet for den forventede markedsveksten vi forventer i 2011, tross angrepet på vårt omdømme de siste dagene, konstaterer Venold.

Entreprenørvirksomheten
Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet fortsatte i fjerde kvartal. Dette resulterte i økt aktivitet og gode resultatmarginer, tross sterk konkurranse. Utviklingen var spesielt positiv for yrkesbygg og bolig i Norge og Sverige.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i fjerde kvartal 3 481 MNOK (3 225 MNOK) og resultatet 186 MNOK (223 MNOK). For året 2010 ble omsetningen 12 749 MNOK (12 095 MNOK) og resultat ble 568 MNOK (606 MNOK).

Eiendomsutvikling
Markedet har det siste året vist en positiv utvikling med økende boligsalg. Antall boliger i produksjon ved årets utgang var 901, mot 310 boliger året før. Til sammen solgte Veidekke Eiendom 628 boliger i 2010 (430). I Danmark, der det ikke er aktivitet innenfor eiendom, er resultat i kvartalet belastet med nedskrivning på tomtebanken med 45 MNOK på grunn av usikkerhet i markedet.

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i fjerde kvartal endte på 303 MNOK (227 MNOK) og resultatet endte på - 8,6 MNOK (-26 MNOK). For hele 2010 endte omsetningen på 1 066 MNOK (711 MNOK) og resultatet på 14 MNOK (- 74 MNOK).

Industri
Industrivirksomheten var preget av sesongmessig lav aktivitet i fjerde kvartal. Fokus i 2010 har vært på økt lønnsomhet, og marginene har særlig bedret seg på asfaltområdet og på gjenvinning. Asfalt­produk­­sjonen økte med 7 % i 2010 tross streng vinter med sen oppstart og avslutning i november.

Samlet omsetning for Veidekke Industris fjerde kvartal ble 897 MNOK (755 MNOK), og resultatet ble 7,1 MNOK (8,6 MNOK). For året 2010 ble omsetningen 3 076 MNOK (2 968 MNOK), mens resultatet ble 64 MNOK (7 MNOK).

HMS
Sykefraværet for alle ansatte i fjerde kvartal i Norge var 5,4 % (5,7 %), mens det i Sverige var 2,8 % (3,1) og 2,2 % (2,4 %) i Danmark. H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr million arbeidstimer) endte på 4,8 (5,7) i fjerde kvartal.

Det vises også til styrets rapport for fjerde kvartal 2010 som er vedlagt denne pressemelding.

 Rapport 4. Kv 2010 (html) 

 

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

  

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Rapport 4 kv 2010 pdf