Veidekke: Presentasjon av oppdaterte markedsutsikter for det skandinaviske entreprenørmarkedet 2022-2023

Veidekke ASA presenterer oppdaterte utsikter for det skandinaviske entreprenørmarkedet 2022-2023 på webcast torsdag 31. mars kl. 08:30. Selve presentasjonen kan lastes ned fra selskapets nettside http://veidekke.com fra kl. 07:30.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via e-post: kristoffer.eide.hoen@veidekke.no eller anders.wettre@veidekke.no

Som vanlig vil detaljerte prognoser og presentasjon være tilgjengelig på våre markedssider.