Veidekke: Rehabiliterer dam Nyhellervatn for Hafslund

Hafslund Eco Vannkraft har engasjert Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS som hovedentreprenør for rehabilitering av dam Nyhellervatn i Aurland kommune. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og oppdraget er verdt cirka 200 millioner kroner ekskl. mva.

Nyhellervatn_2

Nyhellervatn ligger på 1400 meters høyde i Nordfjella i Aurland kommune på grensen mellom Vestland og Buskerud fylker. En 650 meter lang steinfyllingsdam med største høyde på 84 meter demmer opp Nyhellermagasinet, som er inntaksmagasin for pumpekraftverket Aurland 3. For å tilfredsstille gjeldende myndighetskrav skal dammen nå forsterkes med om lag 400.000 m3 steinmasser.

- Vi takker så mye for oppdraget. Bygging og rehabilitering av damanlegg og vannkraftverk er en av våre kjernevirksomheter og et område der vi har lang og bred erfaring. Samtidig setter vi stor pris på Hafslunds høye miljøambisjoner og at vi sammen skal finne nye løsninger for bærekraftig produksjon høyt til fjells, sier daglig leder Tore Crister Løkke i Tore Løkke AS.

Utviklingen av elektriske anleggsmaskiner gjør det nå mulig å utføre store deler av de tunge arbeidene på steinfyllingsdammer elektrisk. Målet er å øke denne andelen, og prosjektet har insentiver til å ta i bruk nye elektriske anleggsmaskiner som blir tilgjengelig i løpet av anleggsperioden. Der det ikke er tilgjengelig gode utslippsfrie og elektriske løsninger, vil det benyttes fornybart biodrivstoff.

- Hafslund ønsker å jobbe for at utbygging av fornybar energi skal skje med så stor grad av fornybare og utslippsfrie løsninger som mulig. Vi har derfor et mål om å redusere egne klimautslipp med 90 prosent og utslipp fra verdikjeden med 50 prosent innen 2030. Dette prosjektet er et viktig steg på veien mot dette målet, sier Kristin Lian, adm. direktør i Hafslund Eco Vannkraft.


Byggestart er planlagt i mai og skal gjennomføres over tre sesonger med ferdigstillelse i 2026. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2024.


For mer informasjon kontakt:
Daglig leder Tore Crister Løkke i Tore Løkke AS, tlf 41 42 04 62, tore.crister@lokke.no 
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund, tlf 98 25 54 06, per.storm-mathisen@hafslundeco.no  

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 43 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Hafslund_ Nyhellermagasinet jpg
Hafslund_Nyheller 3 JPG