Veidekke: Resultat for andre kvartal 2022

Veidekke omsatte for NOK 9,9 milliarder i andre kvartal. Resultatet før skatt var NOK 355 millioner. Resultat per aksje var NOK 1,9. Ved kvartalets slutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 44 milliarder.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 9,9 milliarder, mot NOK 9,8 milliarder i andre kvartal 2021. Resultatet før skatt var NOK 355 millioner, mot NOK 391 millioner i andre kvartal 2021. Fire av fem virksomhetsområder økte lønnsomheten fra andre kvartal i fjor. I Bygg Sverige er resultatene fortsatt svake og lavere enn i samme kvartal i fjor. Samlet resultatmargin var 3,6 %, mot 4,0 % i andre kvartal 2021.

– Vi er godt fornøyd med at vi bedrer marginen i fire av fem virksomhetsområder i en krevende markedssituasjon. Samlet sett er konsernets resultat imidlertid noe lavere enn i fjor, hovedsakelig som følge av urealiserte kurstap på våre finansielle plasseringer, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Vi begynner å se resultater av de grepene vi har gjort i de siste par årene, og vi håndterer en krevende markedssituasjon og økte råvarepriser på en god måte. Vi tror på fortsatt fremgang og jobber videre mot våre langsiktige ambisjoner, sier Bengtsson.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde NOK 13,2 milliarder, mot NOK 10,1 milliarder i andre kvartal 2021. De norske virksomhetene stod for størsteparten av ordreinngangen. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde ordrereserven NOK 44,2 milliarder, mot NOK 39,7 milliarder et år tidligere. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

– Ordresituasjonen i konsernet er god, spesielt i de norske virksomhetene. Kontraktene vi har landet gjennom andre kvartal har god kvalitet og passer godt inn i vår selektivitetsstrategi, sier Jimmy Bengtsson.

– Fremover skal vi fortsette å velge prosjekter med riktig risikoprofil og arbeide videre med risikostyring i gjennomføringen av prosjekter. Vi skal ta kommersielt gode valg med den sterke kontantbeholdningen vi har. Slik vil vi kunne utnytte muligheter og fortsette fremgangen, også gjennom et noe svakere marked, sier Jimmy Bengtsson.

Netto rentebærende posisjon var NOK 2,0 milliarder ved utgangen av andre kvartal, mot NOK 3,7 milliarder ved årsskiftet. Nedgangen har sammenheng med utbetaling av utbytte, normale sesongsvingninger i Asfalt og Pukk og grus, samt svak operasjonell kontantstrøm i de svenske virksomhetsområdene. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde NOK 28 millioner i første halvår, mot NOK 554 millioner i første halvår i fjor. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 17,0 milliarder, mot NOK 17,2 milliarder for et år siden og NOK 17,3 milliarder ved årsskiftet.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i andre kvartal var 2,2, mot 5,4 i foregående kvartal og 5,5 i andre kvartal 2021. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 4,7 %, det samme som i foregående kvartal og i andre kvartal i 2021.

Veidekke har satt seg ambisiøse mål innenfor klima og miljø og skal redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2030 og nå netto null i 2045. Disse målene har nå blitt verifisert og godkjent i henhold til Science Based Targets.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2022 pdf
Presentasjon 2 kvartal 2022 pdf
Historical financial information per Q2 2022 xlsx