Veidekke: Resultat for fjerde kvartal 2022 og året 2022

Veidekke omsatte for NOK 10,8 milliarder i fjerde kvartal. Resultatet før skatt var NOK 622 millioner. Ved kvartalets slutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 41,3 milliarder. Resultat per aksje var NOK 8,1, og styret foreslår å utbetale utbytte på NOK 7,75 per aksje for regnskapsåret 2022.

– Veidekke hadde solid drift i fjerde kvartal og økte både omsetning, resultater og marginer. Fire av fem virksomhetsområder styrket resultatene fra samme kvartal i fjor, med særlig god fremgang i Bygg Norge og Infrastruktur Norge. Infrastruktur Sverige har i kvartalet solgt en tidligere massehåndteringstomt som logistikkeiendom, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Alt i alt er vi tilfreds med å ha levert gode resultater gjennom 2022, som gir oss et solid grunnlag for å levere på løftet om utbytte til aksjonærene, sier Jimmy Bengtsson.

– Vi går inn i 2023 med en god og balansert prosjektportefølje og er godt posisjonerte for å håndtere et mer usikkert marked, sier Bengtsson.

– Samtidig fortsetter vi innovasjonsarbeid og samarbeid med våre partnere, som vil gi oss forretningsmuligheter og virksomhet i det grønne skiftet, sier Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 10,8 milliarder, mot NOK 10,2 milliarder i fjerde kvartal 2021. Resultatet før skatt var NOK 622 millioner, mot NOK 393 millioner i fjerde kvartal 2021. Resultatet i kvartalet inkluderer en gevinst på NOK 130 millioner knyttet til salg av industritomt utenfor Stockholm i Infrastruktur Sverige. Resultatfremgangen forøvrig kommer fra Bygg Norge, Infrastruktur Norge og virksomheten i Danmark. Resultatmarginen var 5,7 %, mot 3,9 % i fjerde kvartal 2021.

Konsernets samlede omsetning i 2022 var NOK 38,7 milliarder, mot NOK 37,6 milliarder i 2021. Virksomhetsområdene Infrastruktur Norge, Infrastruktur Sverige og Bygg Sverige økte omsetningen, mens den i Bygg Norge og Danmark var på nivå med i fjor. Konsernets samlede resultat før skatt i 2022 var NOK 1 467 millioner, mot NOK 1 342 millioner i 2021. Det var Infrastruktur Sverige som sto for det meste av resultatøkningen. Resultatmarginen for 2022 var 3,8 %, mot 3,6 % i 2021. Med unntak av den svenske byggvirksomheten, har samtlige virksomhetsområder bedret lønnsomhet.

Netto rentebærende posisjon var NOK 2,8 milliarder ved utgangen av fjerde kvartal, mot NOK 3,7 milliarder et år tidligere. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 907 millioner i kvartalet, mot NOK 856 millioner i fjerde kvartal i 2021. For året var kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter NOK 1,4 milliarder, mot NOK 2,2 milliarder i 2021. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 17,6 milliarder, mot NOK 17,3 milliarder for et år siden.

Ordreinngangen i kvartalet var NOK 7,8 milliarder, mot NOK 7,9 milliarder i fjerde kvartal 2021. Ved utgangen av fjerde kvartal utgjorde ordrereserven NOK 41,3 milliarder, mot NOK 38,1 milliarder for et år tilbake.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i fjerde kvartal var 2,9, mot 2,4 i foregående kvartal og 5,4 i fjerde kvartal 2021. Det var ingen alvorlige skader i fjerde kvartal, men to alvorlige skader tidligere i 2022. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 6,4 %, mot 4,6 % i foregående kvartal og 4,6 % i fjerde kvartal i 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 4 kvartal 2022 pdf
Presentasjon 4 kvartal 2022 pdf
Historical financial information per Q4 2022 xlsx