Veidekke: Resultat for første kvartal 2022

Veidekke omsatte for NOK 8,4 milliarder i første kvartal. Resultatet før skatt var NOK -55 millioner. Ved kvartalets slutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 39,6 milliarder. Resultat per aksje var NOK -0,4.

– I et kvartal preget av lavsesong leverer størstedelen av Veidekkes virksomheter gode resultater, men ekstraordinære finanskostnader bidrar til et svakere resultat for konsernet enn i fjor, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Tilgangen på nye prosjekter har vært jevnt over god i starten av 2022, og Veidekke har styrket ordrereserven, sier Bengtsson.

– Utfordringene gjennom pandemien med usikre vareleveranser og økte råvarepriser er forsterket med krigen i Ukraina og vil bidra til høy usikkerhet også fremover. Veidekke følger utviklingen nøye og har tett dialog med leverandørene for å sikre konkurransedyktige priser og ivareta fremdriften i prosjektene, sier Jimmy Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 8,4 milliarder, mot NOK 8,3 milliarder i første kvartal 2021. Resultatet før skatt var NOK -55 millioner, mot NOK 28 millioner i første kvartal 2021. Fjoråret inkluderte salgsgevinst på NOK 39 millioner. Konsernets resultat i første kvartal var preget av lavsesong i Asfalt, Pukk og grus og deler av anleggsvirksomheten. I de fleste virksomhetsområdene var lønnsomheten på nivå med første kvartal i fjor, om enn noe svakere i den svenske byggvirksomheten. Ekstraordinære finanskostnader utgjorde samlet NOK 33 millioner, hvorav NOK 13 millioner er knyttet til innløsning av obligasjonslån og NOK 20 millioner er et urealisert kurstap på finansielle plasseringer på grunn av uroligheter i finansmarkedet. Samlet resultatmargin var -0,7 %, mot 0,3 % i første kvartal 2021.

Netto rentebærende posisjon var NOK 3,3 milliarder ved utgangen av første kvartal 2022, mot NOK 3,7 milliarder ved årsskiftet. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde NOK 1 million, en økning fra NOK -185 millioner i første kvartal i fjor. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 16,5 milliarder, det samme som for et år siden, men ned fra NOK 17,3 milliarder ved årsskiftet.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde NOK 10,4 milliarder, mot NOK 9,8 milliarder i første kvartal 2021. Ved utgangen av første kvartal utgjorde ordrereserven NOK 39,6 milliarder, mot NOK 37,9 milliarder et år tidligere. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i første kvartal var 5,4, det samme som i foregående kvartal, mens H1-verdi i første kvartal 2021 var 5,0. Sykefraværet utgjorde 4,7 % i kvartalet, mot 4,6 % i foregående kvartal og 5,2 % i første kvartal i 2021.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med: 
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000 
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369 
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder 
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2022 pdf
Presentasjon 1 kvartal 2022 pdf
Historical financial information per Q1 2022 xlsx