Veidekke skal bygge 104 leiligheter i Helsingborg

Veidekke Entreprenad har av Helsingborgshem fått i oppdrag å oppføre boligprosjektet Parkhusen i Helsingborg. Det skal oppføres fire boligblokker på ti etasjer og et garasjeanlegg. Kontrakten er en totalentreprise verdt nærmere 160 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Boligprosjektet blir liggende på Slottshöjden i et av Helsingborgs mest attraktive bydeler, rett ved Øresundsparken og med utsikt over Øresund.

- Vår visjon med Parkhusen er å skape et unikt prosjekt der et mangfold av mennesker skal finne et attraktivt sted å leve og bo. Veidekke vant anbudskonkurransen fordi de sammen med arkitektkontoret Tengbom lykkes best med å speile visjonen, sier prosjektsjef Björn Ravemark i Helsingborghem.

- Vi er stolte og glade for at vi igjen har fått tillit av Helsingborghem til å bygge attraktive og energivennlige leiligheter. Vi skal i dette prosjektet utvikle vårt involveringsarbeid med blant annet VDC (Virtual Design and Construction). Gjennom involvering av alle parter skal vi skape et engasjement som sikrer høy produktivitet, god kvalitet og et godt arbeidsmiljø, sier prosjektleder Stefan Wegner i Veidekke Entreprenad.

Byggestart er til våren og ferdigstillelse i 2016.

For mer informasjon kontakt:
Ulf Sterner, regionssjef Veidekke Entreprenad, tlf +46 70 324 45 63, ulf.sterner@veidekke.se
Stefan Wegner, prosjektleder Veidekke Entreprenad, tlf +46 76 832 91 22, stefan.wegner@veidekke.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon Parkhusenprosjektet pdf