Veidekke skal bygge driftsbase for Sporveien

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Sporveien om bygging av ny driftsbase ved Avløs stasjon i Bærum. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontraktssummen er på 298 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget går ut på å renovere den eksisterende vognhallen og utvide denne østover, samt oppføre tre nye haller i betong og stål på til sammen cirka 16.000 m2. I tillegg skal det utføres diverse anleggsarbeid i sportraseene og utenomhusområdene skal opparbeides.

Dette er det siste store oppdraget som tildeles i forbindelse med opprustningen av Kolsåsbanen mellom Smestad og Kolsås. Veidekke har tidligere bygget stasjoner og utført grunnarbeider fra Ullern til Åsjordet, ved Gjønnes og fra Hauger til Kolsås (pågår i disse dager). I tillegg har Veidekke utført flere mindre anleggsoppdrag på Kolsåsbanen i løpet av de siste 6-7 årene.

Byggestart er i starten av oktober med ferdigstillelse i april 2015.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Jan Arnold Hanssen i Veidekke, tlf 91 12 83 64, jan-arnold.hanssen@veidekke.no
Prosjektsjef Arnt Jørstad i Sporveien, tlf 90 17 05 32, arnt.jorstad@sporveien.com
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Avlos stasjon pdf