Veidekke skal bygge infrastruktur ved Stockholm

Trafikverket har gitt Veidekke Entreprenad i oppdrag å bygge tilslutningsveier til E4 ved Rosersberg i Stockholm. Kontraktssummen er på 155 MSEK.

Byggearbeidene starter opp i april, og når de er ferdige høsten 2012 vil industriområdet og tettstedet Rosersberg få direkte oppkobling mot E4. Entreprisen omfatter blant annet:


· Veikryss med fire ramper
· Bro for rampe under E4
· Arbeid under og ved Arlandabanen
· Gang og sykkelveier
· Pumpestasjon og kommunalt vannanlegg

- Når vi er ferdige med E4 Rosersbergs nye trafikkryss, vil trafikantene få tilgang til en betydelig sikrere veiløsning. Det er også gunstig for miljøet, siden tungtransporten som i dag må ta omveier, nå får en direkte tilknytning til E4, sier Per Brinck, regionsjef i Veidekke Entreprenad.

For mer informasjon, kontakt:
Regionsjef Per Brinck, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst.
Tlf. + 46 8 635 61 57, per.brinck@veidekke.se

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12