Veidekke skal bygge kontorbygg i Randaberg

Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg AS har fått i oppdrag å bygge et nytt kontorbygg i Randaberg for Randaberg Group AS. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen er på 110 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye kontorbygget skal være arbeidsplass for ansatte i Randaberg Group og blir liggende ved Harestad i Randaberg kommune på Jæren. Bygget blir på til sammen ca. 9.300 m² fordelt på fire etasjer kontorer og underjordisk parkeringsanlegg i 3 etasjer. Arkitekt er Plank Arkitekter AS i Sandnes.

Prosjektet er utviklet i samspill mellom kunde, arkitekt og entreprenør og blir konstruert med bærende betongelementfasader i minicoatet grå betong. Løsningen gir et godt grunnlag for å bygge et energieffektivt bygg i energiklasse B med opsjon for å gå til energiklasse A.

- Vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle vår kompetanse for å kunne bygge energi- og miljøriktige bygg basert på vår industrielle grunntanke. At vi lykkes med å lande denne avtalen er svært gledelig og prosjektet vil bidra positivt til vår videre utvikling, sier administrerende direktør Yngvar Karlsen i Veidekkes heleide datterselskap Block Berge Bygg AS.

Byggearbeidene ble igangsatt for kort tid siden, og bygget skal være klar til innflytting i desember 2014.

For mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg AS, telefon 51 78 99 00, yk@blockberge.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Block Berge Bygg AS er en av Rogalands ledende totalentreprenører og en ledende leverandør av prefabrikkerte konseptløsninger i betong. Selskapet eies 100 % av Veidekke ASA, har 325 ansatte, egen betongelementfabrikk på Klepp utenfor Stavanger og en omsetning på 1050 millioner kroner i 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Randaberg Group illustrasjon fra Plank Arkitekter pdf