Veidekke skal bygge kraftverk i Agder

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Agder Energi Vannkraft AS om å bygge det nye kraftverket Iveland II i Otravassdraget nord for Kristiansand. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontrakten er verdt 292 MNOK ekskl. mva.

Arbeidene Veidekke skal utføre omfatter bygging av ny kraftstasjon i fjell, driving av 2,3 kilometer nye tunneler, opprusting av uteområder og en fylkesvei samt bygging av 2,5 kilometer ny gang- og sykkelvei.

Det nye kraftverket bygges i fjell i tilknytning til det eksisterende kraftverket fra 1955. Installert effekt blir 45 MW og utvidelsen øker kraftproduksjonen ved Iveland med 150 GWh til totalt 500 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til 25.000 eneboliger.

Anleggsarbeidene starter opp i begynnelsen av juni, og det nye kraftverket skal være ferdig og settes i drift sommeren 2016.

Illustrasjon

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Tor Harald Haugen i Veidekke, tlf 95 21 82 33, tor-harald.haugen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
  
Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12