Veidekke skal bygge kulturhotell i Fosnavåg

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Fosnavåg Vekst AS om å bygge et hotell med blant annet konserthus og kino i Fosnavåg i Herøy kommune. Oppdraget er en totalentreprise, og kontrakten er på 202 millioner kroner ekskl. mva.

Bygget som skal oppføres, blir på totalt 9.000 m2 BTA, og skal inneholde et hotell med 116 rom, et konserthus med 450 plasser i amfiløsning, kino og skipssimulator for offshore-næringen. Hotellet skal drives av Thon Hotels.

Foran prosjektet/tomten skal Veidekke bygge et kaianlegg med en kaifront på 140 meter, og på deler av dette kaianlegget skal det legges ut flytebrygger for fritidsfartøy.

- Dette er et stort og krevende oppdrag, og vi er svært godt fornøyd med at vi er valgt som totalentreprenør. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med byggherren om utviklingen av prosjektet, som nå har blitt til mye mer enn et hotell og som flere store bedrifter på Søre Sunnmøre nå står bak, sier avdelingsleder Rune Eikrem i Veidekke Entreprenør.

Byggestart er primo januar med ferdigstillelse 15. august 2014.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Rune Karlsen i Veidekke Sogn og Fjordane, tlf 97 06 52 43, rune.karlsen@veidekke.no
Avdelingsleder Rune Eikrem i Veidekke Volda, tlf 91 34 05 09, rune.eikrem@veidekke.no   
Prosjektleder Olav Arntsen i Fosnavåg Vekst, tlf 94 83 88 48, arntsen@fosnavaagvekst.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

  
Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon pdf