Veidekke skal bygge nye Munkerud skole i Oslo

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Undervisningsbygg Oslo KF om å bygge nye Munkerud skole på Nordstrand i Oslo. Kontraktssummen er på 224 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.

Totalentreprisen på ca 7.500 m2 BTA omfatter bygging av ny barneskole med plass til 840 elever og 120 ansatte, samt et kroppsøvingsbygg delvis nedgravd i terreng. Rundt skolen skal det opparbeides flotte utomhusområder og tilstøtende adkomstveier skal oppgraderes.   

- Vi er meget glade for oppdraget og ser frem til å bygge enda en topp moderne og energivennlig skole i passivhusstandard, sier distriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke.

- Jeg er veldig fornøyd med at entreprenøren nå er på plass.  Vi samarbeider godt med Veidekke om byggingen av passivhusskolen på Bjørnsletta, og ser nå frem til å fortsette trenden på Munkerud, forteller Nina Rønning, prosjektleder i Undervisningsbygg.

Skolebygget blir delt i tre hoveddeler. Hovedbygget for småskolen vil inneholde 1. - 4. klasse med tilhørende lærerarbeidsplasser, allrom og spesialrom. Mellombygget vil inneholde storskolen med 5. - 7. klasse. Skolebyggene skal forbindes til kroppsøvingsbygget med både trapp, heis og bro.

Byggearbeidene vil starte høsten 2014, og skolen skal stå klar til skolestart høsten 2016.

Billedtekst: Distriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke (t.v.) og administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg Oslo KF.

For ytterligere informasjon kontakt Veidekke Entreprenør:
Avdelingsleder Erik Økland i Veidekke, tlf 21 05 50 00 / 950 51 365, erik.okland@veidekke.no  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg, tlf 951 88 886

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Pressebilde Munkerud skole pdf