Veidekke skal bygge nye Stuenes skole i Arendal

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Arendal kommune om å bygge nye Stuenes skole på Saltrød i Arendal. Kontraktssummen er på 193 millioner kroner ekskl. mva., og entreprisen omhandler også opsjoner. - Vi ser frem til å bygge en topp moderne og energivennlig skole i passivhusstandard, sier adm. dir. Are Westbye i Veidekke Agder.

Totalentreprisen som Veidekke har vunnet, omfatter bygging av et nytt oppvekstsenter på Stuenes som skal erstatte dagens SFO, barneskole og ungdomsskole. Prosjektet omfatter ny skole med plass til rundt 800 elever og 80 ansatte samt idrettsanlegg.

Arendal Eiendom KF er byggherre for prosjektet, og de har gjennomført en konkurranse som er basert på pris og løsning. Utarbeidelse av tegninger har vært en del av konkurransen, og dette er utført i samarbeid med arkitekt Asplan Viak AS.

Veidekke har valgt robuste og fleksible løsninger med stort fokus på energieffektivitet.  Hovedgrepet er en S- form på skolen, og denne formen skaper spennende muligheter for variasjon og fleksibilitet.

Byggearbeidene igangsettes i slutten av juni 2013, og skolen skal tas i bruk på nyåret 2015.

Illustrasjon

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Are Westbye, Veidekke Agder, tlf 38 12 58 00/ 900 78 433, are.westbye@veidekke.no
Prosjektleder Frode Wæthing, Veidekke Agder, tlf 92 21 44 95, frode.waething@veidekke.no     
Prosjektleder, Petter Norberg, Arendal Eiendom KF, 91 35 10 84, petter.norberg@arendal.kommune.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Stuenes skole pdf