Veidekke skal bygge nytt hovedkontor for Microsoft i Lyngby

Veidekkes datterselskap Hoffmann har fått i oppdrag av Danica Ejendomme å bygge nytt hovedkontor for Microsoft i Lyngby utenfor København. Kontrakten er en totalentreprise verdt 450 millioner danske kroner ekskl. mva.

Microsoft ønsker å samlokalisere sin danske utviklings- og salgsavdeling. Det nye hovedkvarteret bygges i lavenergiklasse 2020, og blir på 18.000 m2 kontorlokaler og et garasjeanlegg på12.000 m2.

- Vi er meget stolte over den tillit Danica Ejendomme og Microsoft har vist Hoffmann ved å gi oss dette store oppdraget. Utviklingen av det nye hovedkontoret startet med et tett samspill der vi samlet alle parter og all kompetanse. Slikt bygger vi best sammen, sier administrerende direktør Torben Bjørk Nielsen i Hoffmann A/S.

For mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen i Hoffmann, tlf +45 43 29 93 00, mob. +45 60 12 93 00, tbn@hoffmann.dk
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon Microsoft hk pdf