Veidekke: Skal bygge om E20 forbi Mariestad for Trafikverket

Veidekke skal på oppdrag fra Trafikverket i Sverige bygge om strekningen Hindsberg–Muggebo på E20 ved Mariestad til møtefri vei. Prosjektet er en utførelsesentreprise til en verdi av ca. SEK 550 millioner og forventes ferdigstilt våren 2027.

E20 Hindsberg-Muggebo

Veidekkes oppdrag omfatter bygging av ca. 5,1 km møtefri motorvei med fire kjørefelt og midtskille, to trafikkarealer med brurenovering og et trafikkontrollpunkt. I prosjektet inngår også gangbru, bru over elva Tidan, viltbru og bru for privatvei. Den nye veistrekningen kobles i sør til E20 Götene–Mariestad og i nord til E20 Muggebo–Tjos.

– Dette er en viktig og høyt prioritert ombygging som vil øke trafikksikkerheten og bedre kommunikasjonsmulighetene for arbeidspendling og transport. Vi ser frem til å starte denne etappen sammen med Veidekke, sier prosjektleder Håkan Sonesson i Trafikverket.

– Det er inspirerende å bidra til E20-utbyggingen i denne regionen, og det blir gøy å komme i gang. Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med Trafikverket om et viktig samfunnsprosjekt, sier prosjektleder Gustav Brandstedt i Veidekke Anläggning SydMitt.

– Med dette prosjektet styrker vi Veidekkes tilstedeværelse i regionen. Gjennom årene har vi gjennomført mange gode prosjekter med Trafikverket, og jeg er trygg på at vi sammen vil levere nok et prosjekt som gir alle parter verdi, sier regionsjef Peter Svenningsson i Veidekke Anläggning SydMitt.

Prosjektet utgjør en av tre gjenstående etapper av E20-utbyggingen, som skal forbedre trafikksikkerheten, bidra til regional vekst og forbedre transportforholdene på en av Sveriges viktigste veier. Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for både gods og mennesker knytter landets forskjellige regioner sammen.

Kontrakten inngår i ordrereserven for første kvartal 2024.

Les mer om E20 forbi Mariestad

For mer informasjon, ta kontakt med:
Marcus C Nilsson, konserndirektør Veidekke Infrastruktur Sverige, telefon +46 76 840 05 56
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO Veidekke ASA, telefon +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
E20_Hindsberg-Muggebo png