header

Veidekke skal bygge P-hus i Arendal

Veidekkes Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Pollen P-hus AS om bygging av et parkeringsanlegg for 510 biler i fjellet mellom Pollen og Barbu i Arendal sentrum. Kontraktssummen er 103 MNOK ekskl. mva.

Det skal sprenges ut to fjellhaller på i alt 52 000 m3 med tilhørende adkomsttunnel for inn- og utkjøring fra Barbu samt en gangtunnel fra hallene til Pollen. Sprengningsarbeidene vil foregå på dagtid/mellom kl 0600 og 2200.

Pollen P-hus vil bli bygget med to etasjer i hver hall. Kontrakten er totalentreprise, og oppdraget utføres som et komplett ferdig bygg med prosjektering, bygningsmessig og tekniske fag.

Arbeidene utføres av Veidekke Entreprenør AS i samarbeid med datterselskapet Br. Reme AS.
Byggearbeidene har allerede startet opp, og P-huset skal stå ferdig i november 2012.

Opsjon for byggetrinn 2 med utvidelse til parkering for i alt 900 biler kan utløses på et senere tidspunkt.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Tor Harald Haugen, Veidekke Entreprenør, tlf 952 18 233,  tor-harald.haugen@veidekke.no   
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12