Veidekke skal bygge på Tjuvholmen

Veidekke Entreprenør AS er tildelt oppdraget med bygging av boliger og næringslokaler på Tjuvholmen i Oslo for Tjuvholmen Utvikling AS. Byggene blir på totalt 7.400 kvadratmeter og utføres i totalentreprise. Kontrakten er på totalt 143 millioner kroner eksklusive mva.

 

Det er to bygninger som skal oppføres ved vannkanten, foreløpig omtalt som hus 86 og hus 87. I hus 86 skal det bli næringsvirksomhet i første og annen etasje og 38 leiligheter fra tredje til niende etasje. Bygget skal oppføres i plasstøpt betong med fasader av kobber og panel.

Hus 87 skal også ha næringsvirksomhet i første og andre etasje, mens det kommer 40 leiligheter fra tredje til åttende etasje. Dette bygget skal oppføres i plasstøpt betong med fasader av metall og fasadestein.

Arbeidene skal starte primo august 2011 og avsluttes til jul 2012.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektsjef Trond Erik Sveen, Tjuvholmen Utvikling AS, tlf 971 95 177, tes@tjuvholmen.no
Distriktsleder Hans Olav Sørlie, Veidekke Entreprenør AS, tlf 21 05 50 00, hans-olav.sorlie@veidekke.no 
Prosjektleder Kristoffer Jansen, Veidekke Entreprenør AS, tlf 950 31 365, kristoffer.jansen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Tjuvholmen ill pdf