Veidekke skal bygge parkeringsanlegg i fjell på Sotra

Straume Parkering AS har i dag skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om bygging av 1500 parkeringsplasser i fjell under Sartor Senter. Kontrakten skal utføres i totalentreprise, og har en verdi på 327 millioner kroner ekskl. mva.

Anlegget vil bestå av to parallelle fjellhaller med lengde ca. 250 m og parkering i fire plan. Dette utføres i en kombinasjon med plasstøpte og prefabrikkerte elementer i betong. I tillegg til adkomsttunneler skal det skal bygges fire store sjakter med trapper og heiser for vertikaltransport som kommer direkte opp til kjøpesenteret og nytt fremtidig torg.

- For Veidekke Entreprenør er dette en viktig kontrakt og spesielt hyggelig at vi får fornyet tillit med en kunde som vi har bygget for siden 1978, sier distriktsleder Lars Rune Folkedal.

Arbeidet starter i slutten av mars 2012 og skal ferdigstilles i november 2014.

For mer informasjon kontakt:
Daglig leder Ernst Einarsen Straume Parkering AS tlf 959 13 088, ernst@sartorholding.no
Distriktsleder Lars Rune Folkedal i Veidekke Bergen, tlf 913 4 69 78, lars-rune.folkedal@veidekke.no 
Prosjektleder Trygve Slåke i Veidekke Bergen tlf 918 08 390, trygve.slake@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon pdf