Veidekke skal bygge sykehjem på Nøtterøy

 

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Nøtterøy kommune om bygging av et nytt sykehjem på Nøtterøy, Bjønnes sykehjem med 78 sengeplasser. Oppdraget er verdt 165 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye sykehjemmet blir liggende ved eksisterende Bjønnesåsen sykehjem på Nøtterøy i Vestfold. Ved planlegging og utforming av sykehjemmet har det vært stort fokus på beboerens spesielle behov og visuell og fysisk nærkontakt med skjermede hager, nærhet til natur og vandringsveier. Bruttoarealet blir på 6 900 m2 fordelt på tre fløyer i henholdsvis tre og fire etasjer pluss underetasje. Fasaden blir hovedsakelig i tegl.

- Vi har et svært godt samarbeidet med Nøtterøy kommune. Vi bygger også Smidsrød helsehus for kommunen, og det skal ferdigstilles til høsten. At vi velges som entreprenør også på dette prosjektet, tar vi som en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige og at kommunen også setter pris på å samarbeide med oss, sier distriktsleder Erland Johansen i Veidekke.

Arkitekter er Tønsberg-baserte Kristiansen & Bernhardt arkitektur interiør AS. Byggestart er i august, og bygget skal stå klart til bruk januar 2015.

Skisse 

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Erland Johansen i Veidekke, tlf 92 49 24 87, erland.johansen@veidekke.no
Prosjektleder Pål Rogne-Renna i Veidekke, tlf 915 79 244, Pal.Rogne-Renna@veidekke.no
Prosjektleder Erik Wefring i Nøtterøy Kommune, tlf 913 63 228, erik.wefring@notteroy.kommune.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12