Veidekke skal bygge tunnel på FV 7 i Granvin

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel og ny rassikker vei forbi Haukanesberget på fylkesvei 7 i Granvin kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt 191 millioner kroner ekskl. mva.

Fylkesvei 7 forbi Haukanesberget vest for Granvin sentrum er den mest rasutsatte veien i Hordaland. Strekningen har stått øverst på Hordaland fylkes liste over rassikringsprosjekt som skal realiseres, og nå skal veien endelig sikres mot steinras og skred med snø og is.

Veidekke Entreprenør skal bygge en tunnel på 1,4 kilometer som får navnet Folkedals­tunnelen. I tillegg skal Veidekke bygge til sammen en kilometer ny vei i dagen på begge sider av tunnelen.

Arbeidene settes i gang i slutten av november og skal være avsluttet sent på høsten 2015.

Nedlastbart foto

  
For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Øistein Brandt, tlf 90 69 07 49, oistein.brandt@veidekke.no
Distriktsleder Stein Bjøru i Veidekke, tlf 950 20 560, stein.bjoru@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Haukanesberget pdf