Veidekke skal bygge ut Ullevaal Stadion

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Ullevaal Stadion om å bygge ut tribune vest. Dette er siste utbyggingstrinn på utbyggingsplanene for Ullevaal Stadion, og skal gi rundt 3.000 nye plasser. Oppdraget er verdt 180 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet omfatter utvidelse av tribune vest (Benditsvingen) ved Ullevaal stadion, og innebærer påbygging av to nye etasjer med tribuner, arealer for kontorer, publikumsområder samt et lukket VIP-område.  

De viktigste arbeidene som skal utføres:

  • Nytt tribuneanlegg med ca. 3.000 nye plasser (gir en samlet tilskuerkapasitet på 28.500)
  • Bygging av ca 160 nye kontorplasser i ny 5. etasje for utleie til idrettslige formål
  • Arealer i ny 6. etasje som tilrettelegges for allsidige arrangementer
  • VIP område i 6. etasje på ca. 800 m2
  • To nye utvendige trappetårn for adkomst/rømning fra 5. og 6. etasje
  • Forsterkning av fundamenteringen med peler til fjell
  • Bærekonstruksjoner i stål ca. 800 tonn
  • Nytt tribunetak i samme høyde som resten av stadion
  • Opparbeidelse av utomhusområdene mot Sognsveien

           
Arbeidene starter opp i oktober, og skal være ferdigstilt i løpet av 2013. Næringsvirksomheten i bygget vil ha full drift i byggeperioden og de viktigste fotballkampene skal gå sin gang. Enkelte områder vil nødvendigvis være avstengt i de ulike faser under gjennomføringen av byggeprosjektet.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Lars Tunli i Veidekke, tlf 911 28 362, lars.tunli@veidekke.no
Adm. dir. Jack Hemmestad Jr. i Ullevaal Stadion, tlf 900 46 566, jack.hemmestad@Ullevaal-stadion.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Ullevaal pdf