Veidekke skal bygge vindkraftverk på Lista

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Lista Vindkraftverk AS, som er et heleid datterselskap av Fred Olsen Renewables AS, om utbygging av vindkraftverket på Lista i Farsund kommune. Kontraktssummen er 208 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget er en totalentreprise, og Veidekke skal i følge kontrakten bygge ut all nødvendig infrastruktur for anlegget inkludert veier, turbinfundamenter, kabelgrøfter og driftsbygninger. Siemens AS er prosjektets elektroentreprenør og har ansvaret for installasjon av elektroteknisk infrastruktur samt tilkobling av alle vindturbinene til Agder Energi Nett sitt regionalnett i Farsundområdet.

Vindkraftverket vil bestå av 31 vindturbiner, ha en installert effekt på 72 MW og vil årlig produsere elektrisitet som tilsvarer strømforbruket til omtrent 12.000 husstander. For å dekke behov internt i planområdet skal Veidekke etablere til sammen 22 kilometer med nye eller oppgraderte anleggsveier til hver enkelt turbinposisjon.

Planlagt oppstart av byggearbeidene er i mai 2011, og vindkraftverket skal være ferdigstilt i første kvartal 2013.

Mer informasjon om prosjektet:
http://www.fredolsen-renewables.no/?aid=9068127

 

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Kristian Senland, Veidekke Entreprenør AS, tlf 911 28 356, kristian.senland@veidekke.no
Anleggsleder Kjell Skjøllingstad, Veidekke Entreprenør AS, tlf 934 60 094, kjell.skjolingstad@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke Entreprenør AS, tlf 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektdirektør Øyvind Lund, Fred Olsen Renewables AS, tlf 22 34 11 28, oyvind.lund@fredolsen.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte og en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon pdf