Veidekke: Skal rehabilitere for Statnett i Sunndal

Veidekke har skrevet kontrakt med Statnett SF om rehabilitering av deres administrasjonsbygg på Sunndalsøra i Sunndal kommune. Oppdraget er en totalentreprise og kontraktssummen er drøyt 125 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke folk 1

Statnett og Veidekke har gjennomført en samspillsfase for å utvikle prosjektet som nå er videreført til utførelse. Administrasjonsbygget på Sunndalsøra er på omkring 3.300 m2, og det er utviklet i fem byggetrinn i tidsperioden 1978-2008. Både bygningsmessig- og teknisk standard er fra de aktuelle byggeårene, med enkelte mindre oppgraderinger underveis.

Byggets tekniske standard avviker fra dagens forskriftskrav, herunder krav til både energieffektivitet, luftkvalitet, universell utforming og når det kommer til ytre sikringstiltak. Videre vurderes arealeffektiviteten og fleksibiliteten i bygget å være lav som følge av byggets oppdelte byggetrinn og utstrakt bruk av cellekontorer. Overflater, vinduer og taktekking er preget av slitasje og har overskredet forventet levealder i betydelig grad.

Bygningsmassen skal ombygges slik at den oppfyller Statnetts behov fremover og totalrehabiliteres slik at den tilfredsstiller dagens krav og standard (TEK 17).

Byggearbeidene starter i februar, og skal være avsluttet medio 2024. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2022.


For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Stig Mork i Veidekke Bygg Møre og Romsdal, tlf 90 54 26 26, stig.mork@veidekke.no              
Avdelingsleder Paul Hjelset i Veidekke Bygg Nordmøre og Romsdal, tlf 91 54 60 19, paul.hjelset@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Veidekke_folk_1 JPG
Veidekke_folk_4 jpg