Veidekke skal sikre E-10 mot ras i Lofoten

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å rassikre E-10 nord for Reine i Lofoten. Veidekke skal bygge rasoverbygg, sprenge ut fjellskjæringer og gjennomføre flere andre sikringstiltak, og oppdraget er verdt 363 millioner kroner ekskl. mva.

Statens vegvesen driver et omfattende rassikringsarbeid i hjertet av Lofoten. I tillegg til å sikre trafikkantene mot ras, skal den unike naturen tas vare på langs den nasjonale turistvegen. Og det er et omfattende arbeid Veidekke skal utføre i et av Norges mest naturskjønne områder:

  • Fire rasoverbygg på til sammen 975 meter (15 000 m3 betong)
  • Sprenge ut fjellskjæringer (ca 190 000 m3)
  • Fjellsikring i fjellskjæringer
  • Vegbygging og drenering (2,5 kilometer)
  • Tilbakefylling av stein og tilbakeførsel av terreng
  • Lage sjøfylling/skuldermolo (ca 100 000 m3)

Arbeidene starter opp i september, og skal være ferdigstilt i løpet av høsten 2014. Veien er smal på denne delen av E-10, og det finnes ingen omkjøringsmuligheter. Trafikantene må derfor i perioder dessverre regne med noe ventetid og mindre fremkommelighet.

Det vedlagte bildet kan fritt benyttes, men skal krediteres fotograf Henriette Erken Busterud.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke, tlf 97 98 30 84, ronny.robertsen@veidekke.no
Prosjektleder Jann Eliassen i Vegvesenet, tlf 97 65 12 55, jann.eliassen@vegvesen.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
E10 pdf