Veidekke skal sikre FV 572 i Ulvik

Statens vegvesen har gitt Veidekke Entreprenør i oppdrag å ras- og skredsikre den mest utsatte strekningen på FV 572 mellom Bruravik og Ulvik i Hardanger. Kontrakten er verdt 136 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget gjelder prosjektering og bygging av 710 meter ny vei i dagen samt en tunnel på 790 meter inklusive elektro og sikkerhetsutrustning i tunnelen. Dette skal sikre trafikkantene mot skred samt minimere tiden veien er stengt pga skred. Strekningen på 1,5 km omfatter Eddegjelet og Torgilsberget som er de to verste skredpunktene på fylkesveien mellom Bruravik og Ulvik.

Arbeidene har startet opp, og den nye veien skal stå klar til bruk i oktober 2013.

For mer informasjon kontakt:
Anleggsleder Helge Nilsen i Veidekke, tlf 97 09 38 05, helge.nilsen@veidekke.no
Prosjektleder Øistein Brandt i Veidekke, tlf 90 69 07 49, oystein.brandt@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Byggeleder Bjørn Giljarhus i Statens vegvesen, tlf 41 64 70 03, bjorn.giljarhus@vegvesen.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 FV572 pdf