Veidekke skal utvide Vestkanten senter i Bergen

Vestkanten AS, hvor Olav Thon Eiendomsselskap ASA er majoritetseier, har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakt om utvidelse av Vestkanten kjøpesenter i Bergen. Kontrakten skal utføres i totalentreprise og har en verdi på 194 millioner kroner ekskl. mva.

 

Kjøpesenteret skal utvides sydover med to nye etasjer for handel, samt arealer for parkering i underetasje, på gatenivå og på taket. I bakkant av arealene skal det etableres ny innkjøring for kunder og varelevering, og det skal bygges flere nye teknisk rom. I front av senteret skal det oppføres glassbygg som vil inneholde ny publikumsadkomst med heiser og rullebånd. I tillegg kommer det nye arealer for handel på gateplan.

Vestkanten ligger ca. 8 minutter fra Bergen sentrum, strategisk plassert i knutepunktet mellom Askøy og Fjell (Sotra), og er blant de største kjøpesentrene i Bergensområdet.

Byggearbeidene har allerede startet opp, og de nye arealene skal være klare til å tas i bruk innen julehandelen setter i gang i november 2012.

Bruk gjerne vedlagte illustrasjon som krediteres www.mir.no

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Lars Rune Folkedal i Veidekke Bergen, tlf 91 34 69 78, lars-rune.folkedal@veidekke.no 
Prosjektleder Geir Morten Nordvik i Veidekke, tlf 92 60 38 71, geir.morten.nordvik@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

  
Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Vestkanter senter pdf