Veidekke skrev E18-kontrakt i Vestfold

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å bygge andre etappe av i alt tre etapper på strekningen Gulli - Langåker. Kontrakten omfatter strekningen Holmene - Tassebekk, og kontraktssummen er på 425 millioner kroner ekskl. mva.

E18 i midtre Vestfold skal utvides fra 2-felts til 4-felts vei mellom Gulli og Langåker. Det skal til sammen bygges 24 km ny vei fordelt på tre kontrakter. Det er nå den 6,95 kilometer lange strekningen mellom Holmene og Tassebekk som står for tur.

Eksisterende 2-felts vei utvides til 4-felts vei med midtdeler. Dagens 2-felts vei skal oppgraderes til nye nordgående felt, mens det vest for dagens vei bygges to nye felt for sydgående trafikk. Dimensjoneringsklasse for den nye veien er S9 med fartsgrense 100 km/t og vegbredde 28m. 

Kontrakten omfatter alle arbeider til og med asfaltering og merking. Elektro/SRO-arbeider (styring, regulering og overvåking) og lokale støytiltak utføres i egne entrepriser. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Veidekkes datterselskap Trafikk & Anlegg AS. Arbeidene starter opp ved årsskiftet, og skal avsluttes i oktober 2014.

Mer informasjon om utbyggingen av E18 i midtre Vestfold: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18vestfoldmidt

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Kristian Senland, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 95 13 66 09, kristian.senland@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektleder Steinar Aspen i Statens vegvesen, tlf. 915 25 743, steinar.aspen@vegvesen.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12