header

Veidekke skrev ny kontrakt for riksvei 2

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å bygge en 9,6 km lang etappe på riksvei 2 mellom Kongsvinger og Slomarka. Kontraktssummen er på 566 millioner kroner ekskl. mva.

Riksvei 2 skal rustes opp til firefelts vei mellom Kløfta og Kongsvinger. Den nye kontrakten omfatter bygging av en vegstrekning på 9.620 m mellom Slomarka og Fulu i Sør-Odal kommune. Dette er det andre store oppdraget Veidekke har fått på riksvei 2 i området: I august i fjor ble selskapet tildelt oppdraget med å bygge den 4,6 km lange parsellen mellom Kurudsand og Gulli i Kongsvinger kommune.

Den nye strekningen blir lagt i en ny trasé langs dagens riksvei 2. Prosjektet omfatter en firefelts veg med bredde på 16,5 meter, inkludert midtdeler med rekkverk og veiskuldre. Vegen inneholder tre bruer på henholdsvis 70, 40 og 20 meter og fire overgangsbruer med lengder på ca. 50 meter. Det nye veganlegget omfatter også to to-planskryss med innfartsparkering; ett i Slomarkakrysset og ett i Leikvangkrysset (Sander).

Anleggsstart for hovedarbeidene er planlagt i august, og arbeidene skal være ferdigstilt i september 2014.

Mer informasjon om utbyggingen av riksvei 2: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Rv2

 

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Torgeir Øvstebø, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 95 13 66 09, torgeir.ovstebo@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektleder Geir Jensen, Statens vegvesen, tlf. 94 15 15 34, geir.jensen@vegvesen.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Motorvei illustrasjon pdf