Veidekke skrev riksvei 2-kontrakt

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å bygge første etappe på ny riksveg 2 mellom Kongsvinger og Slomarka. Kontraktssummen er på 193 millioner kroner ekskl. mva.

Riksveg 2 skal rustes opp til firefelts vei mellom Kløfta og Kongsvinger. Nå er det den 17 kilometer lange strekningen mellom Kongsvinger og Slomarka som står for tur, og denne utbyggingen er delt inn i tre entrepriser. Avtalen med Veidekke omfatter bygging av en 4,6 km lang parsell mellom Kurudsand og Gulli i Kongsvinger kommune.

Den nye strekningen blir lagt i en ny trasé på sørsiden av Glomma. Vegen får med sine fire felt en bredde på 16,5 meter, inkludert midtdeler med rekkverk og veiskuldrene. Anleggsstart er planlagt i november, og arbeidene skal være ferdigstilt innen første november 2013.

Mer informasjon om utbyggingen av riksvei 2: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Rv2

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Torgeir Øvstebø, Veidekke Entreprenør AS, tlf 95 13 66 09, torgeir.ovstebo@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektleder Geir Jensen, Statens vegvesen, tlf 94 15 15 34, geir.jensen@vegvesen.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12