Veidekke skrev storkontrakt med Oslo Lufthavn

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Oslo Lufthavn AS om opparbeidelse av flyoppstillingsplasser og teknisk infrastruktur rundt den nye piren på hovedflyplassen. Kontraktssummen er cirka 370 millioner kroner eksklusive mva.

Det er et omfattende grunnarbeid som skal utføres i forbindelse med de 11 nye flyoppstillingsplassene ved Pir Nord på Oslo Lufthavn. Det skal etableres nye bærelag, forsterkningslag, samt ca 35.000 m2 nye taksebaner med banelys og trelags asfaltdekke.

- Om lag 42.000 m2 betongdekker skal støpes, det meste i armert betong med snøsmelteanlegg. Og de tekniske installasjonene er alt fra drivstoffanlegg med 25 ­hydranter til kabelføringsanlegg og 40 betongkummer for bakkestrøm, PCA-luft og vann, forteller prosjektleder Halvor Nordbø Veidekke Anlegg. 

I tillegg skal Veidekke bygge et termisk snølager på 15.200 m2 med asfalttrau og en pumpestasjon i plasstøpt betong. Også denne delen av kontrakten inneholder tekniske installasjoner (elektro, VVS og maskin), samt vann- og avløpsanlegg med ledninger, renner og kummer for oppsamling av overvann. Dette anlegget er for kjøling av den nye piren, et pionerprosjekt i Norge.

- Dette er et utfordrende oppdrag for oss med strenge krav til sikkerhet. Arbeidet skal foregå tett opptil områder der flytrafikk foregår, og det er også andre bygge- og anleggsarbeider i nærheten. Gjennom god planlegging og tett samarbeid med byggherre skal vi lykkes med dette, avslutter Nordbø.

Byggearbeidene starter opp i mars og skal avsluttes i oktober 2016.

Billedtekst: Prosjektdirektør Knut Erik Nordby ved Oslo Lufthavn i (t.v.) og prosjektleder Halvor Nordbø i Veidekke.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Halvor Nordbø i Veidekke, tlf 90 97 85 18, halvor.nordbo@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektlederassistent Helge Midtun i Oslo Lufthavn AS, tlf 901 90 591, helge.midtun@oslt2.no 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Pressebilde Oslo Lufthavn pdf